Ciąg dalszy przebudowy dróg

325

W gminie Wisznia Mała widoczne są kolejne zmiany. Jeszcze w czerwcu rozpocznie się przebudowa ul. Lipowej w Ligocie Pięknej. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotroniowicach 54.

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości ok. 280 m na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5, a drogą powiatową (ul. Prosta) w Ligocie Pięknej wraz z istniejącymi zjazdami oraz utwardzeniem poboczy. W ramach zadania zostanie wprowadzona również docelowa organizacja ruchu obejmująca wykonanie spowalniaczy ruchu. Wartość robót 100 058 zł. Prace mają potrwać miesiąc.

W czerwcu również odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy robót przebudowy ul. Mienickiej w Strzeszowie. Jest to kontynuacja zadania z 2016 r., w którym to wykonano odwodnienie drogi oraz przebudowano sieć wodociągową. Obecnie zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna na długości ok. 200 m i szerokości 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej oraz z miejscami postojowymi. Wartość robót wyniesie prawie 375 000 zł. Planowany termin zakończenia robót: października 2017 r.

W następnych latach planujemy kontynuację zadania poprzez budowę chodnika wraz z miejscami parkingowymi w rejonie kościoła.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here