200 lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

77

Stolica Dolnego Śląska jest siedzibą Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Do 1945 roku siedzibą Zakładu był Lwów. Siedziba Ossolineum mieści się przy ulicy Szewskiej. Rok 2017 jest dla Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Mija właśnie dwieście lat od jego założenia. Patronat honorowy nad obchodami jubileuszowymi objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan prezydent Andrzej Duda.

Jak zaczęła się historia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich?

Ufundował go w roku 1817 Józef Maksymilian Ossoliński. Aż do roku 1945 pełnił on trzy funkcje: Muzeum Książąt Lubomirskich, biblioteki i wydawnictwa. Do chwili, kiedy Zakład został przeniesiony do Wrocławia jego siedzibą były zabudowania należącego do zakonu karmelitanek trzewiczkowych klasztoru i kościoła znajdujące się we Lwowie. Wolą założyciela fundacji było, aby w jej zbiorach znalazły się muzealia, rękopisy i kolekcje książek oraz numizmaty. Integralną częścią fundacji stała się biblioteka, w której zgromadzono cenne zbiory ustępujące jedynie tym, które były w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej. Jeszcze w czasie zaborów Zakład był jednym z najważniejszych ośrodków naukowych i kulturalnych. W roku 1829 została uruchomiona oficyna wydawnicza. Wydano w niej między innymi reedycję Słownika języka polskiego. Jego autorem był Samuel Linde.

Okres II wojny światowej

Po wybuchu II wojny światowej na mocy decyzji podjętej w dniu 30.I.1940 przez Akademię Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej zbiory zgromadzone w Zakładzie zostały przejęte. Ossolineum zostało zamienione w filię zarządzanej przez Ukraińców Biblioteki Lwowskiej. Władze ukraińskie zlikwidowały także Muzeum Książąt Lubomirskich. Biblioteka Lwowska została zlikwidowana, kiedy do Lwowa wkroczyli Niemcy. Od 1941 do 1946 roku Ossolineum kierował Mieczysław Gębarowicz. Na początku 1944 roku podczas zarządzonej przez Niemców ewakuacji zbiorów udało mu się uratować część najcenniejszych zbiorów. Po zakończeniu działań wojennych zbiory wywiezione przez Niemców udało się odnaleźć.

Lata powojenne

Część kolekcji, która została we Lwowie została w latach 1946-1947 zwrócona Polsce. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich został przeniesiony do Wrocławia i tam też trafiły zwrócone zbiory. Okazuje się jednak, że zwrócono tylko około 30 procent zbiorów. Rozmowy w sprawie rewindykacji pozostałej części zbiorów nie zostały jeszcze zakończone. Pracownicy Ossolineum uzyskali jednak możliwość ich skopiowania. Uznano to za duży sukces.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich w czasach współczesnych

Wydawnictwo Ossolineum zakończyło swoją działalność w roku 2012. Reaktywowano działalność Muzeum Książąt Lubomirskich. W posiadaniu biblioteki znajdują się rękopisy między innymi dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Adama Asnyka, Henryka Sienkiewicza.

Jakie wydarzenia odbędą się w ramach Roku Jubileuszowego?

Główna uroczystość odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 roku. Osoby spoza Wrocławia, które zechcą zobaczyć wystawę mogą skorzystać z szerokiej bazy noclegowej, która obejmuje między innymi noclegi w apartamentach. Apartamenty we Wrocławiu w niczym nie ustępują noclegowi w hotelach a czasem przewyższają ich standard. Nocleg w apartamencie jest doskonałym rozwiązaniem również gdy odwiedzacie Wrocław większą grupą lub z rodziną, cena noclegu w apartamencie jest o wiele niższa niż w hotelu.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here