Wypalanie traw surowo karane

58

Wypalanie traw to działania, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. Państwowa Straż Pożarna zainaugurowała w ostatnim czasie coroczną kampanię „STOP pożarom traw”. Tymczasem za nielegalne wypalania traw grożą wysokie kary, z więzieniem włącznie.

Od 16 marca działa wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz MSWiA, która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych.

Wysuszona po sezonie zimowym trawa pali się niezwykle szybko przez co ogień rozprzestrzenia się w bardzo krótkim czasie, obejmując niejednokrotnie swoim zasięgiem ogromne powierzchnie. Przy okazji, ogień może zagrozić lasom czy budynkom mieszkalnym.

Wypalanie traw to jeden z brutalniejszych sposobów niszczenia środowiska. Jest szkodliwe, zabronione i bardzo niebezpieczne. Mimo to każdej wiosny setki osób wypala trawy i roślinność, narażając tym bezmyślnym postępowaniem zdrowie, życie, jak również mienie swoje oraz innych.

Blisko 90% pożarów traw jest spowodowanych przez działania człowieka. Trudny czas walki strażaków z pożarami rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa średnio do maja.

W płomieniach giną zwierzęta objęte ochroną oraz zagrożone wyginięciem. Pożary spowodowane wypalaniem traw są szczególnie groźne dla ptaków, płazów, drobnych ssaków i różnych gatunków owadów. Niszczone są także siedliska i ostoje tych zwierząt, gniazda, nory, mrowiska, legowiska i inne miejsca schronienia.

 Mitem jest przekonanie, że wypalanie traw poprawia żyzność gleby. Wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody. Niszczone są nie tylko suche trawy, ale także ich systemy korzeniowe, kultury bakteryjne, wiele gatunków glebowej fauny bezkręgowej, która przyczynia się do poprawy struktury gleby.

 Ten proceder to jedna z istotnych przyczyn wpływających na zatruwanie atmosfery. Pożary to dodatkowa emisja tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych i dioksyn, które są szczególnie niebezpieczne dla człowieka, a w ten sposób przedostają się do atmosfery.

Ponadto rolnicy, którzy wypalają trawy nie mogą liczyć na subwencję z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie.

Jak poinformował nas Dariusz Zajączkowski z Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, tylko w tym tygodniu strażacy wzięli udział w 17 akcjach związanych z wypalaniem traw i nieużytków.

Przypominamy również, że ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here