Warto przeczytać | Czy wprowadzenie programu 500+ było dobrym pomysłem?

160

1 kwietnia 2017 roku minął równy rok od uruchomienia programu Rodzina 500 plus. W tym czasie, w całej Polsce ze świadczenia skorzystało już ponad 2,5 miliona rodzin.

Najwięcej osób, które korzysta z dofinansowań, mieszka na Mazowszu, Śląsku i Wielkopolsce. W ramach programu wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko.

Jak podkreślają przedstawiciele rządu, jest to program prowadzony na ogromną skalę i nigdy wcześniej takiego programu w Polsce nie było. Podkreślają również, że ważną kwestią jest fakt, że nie jest to jednorazowa zapomoga, tylko stały, comiesięcznie realizowany program, co okazało się bardzo znaczące dla wielu polskich rodzin.
Specjaliści ocenili, że mimo początkowych założeń program 500+ na stan finansów publicznych wcale nie miał dewastującego wpływu. Wbrew obawom program w pierwszym roku realizacji nie zdemolował budżetu państwa. Nawet tak spore wydatki nie wpłynęły na przekroczenie limitu deficytu finansów publicznych. Program 500+ miał też pewien pozytywny wpływ na wzrost dochodów Polaków, co przełożyło się na… przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Według szacunków NBP, po kilku miesiącach wypłat świadczeń, wzrosły dochody gospodarstw domowych i wyniosły o 5,9 proc. więcej niż rok wcześniej.
W związku z podsumowaniem pierwszego roku funkcjonowania programu, w naszej sondzie na stronie www.nowagazeta.pl zapytaliśmy czytelników, czy wprowadzenie programu 500+ było dobrym pomysłem? Okazuje się, że zdecydowana większość ankietowanych stwierdza, że nie jest to dobry program, a w zamian za to powinny być inne ulgi dla rodzin, za taką opcją opowiedziało się 46% ankietowanych.
Blisko 31% biorących udział w ankiecie odpowiedziało, że program ten był bardzo dobrym pomysłem i dzięki niemu poprawiła się sytuacja bardzo wielu rodzin w Polsce. Według 20% ankietowanych możliwość otrzymania 500+ nie jest dobrym pomysłem, ponieważ wpływa to na rozleniwienie społeczeństwa, natomiast zaledwie 3% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.
Na chwilę obecną specjaliści od kwestii finansowych oceniają, że ze względu na sytuację demograficzną Polski zwiększenie tego typu wydatków na politykę rodzinną było niezbędne. Jednak odpowiedź na najważniejsze pytanie, czyli to o efektywność wydatków związanych z 500+, ocenić będzie można dopiero po upływie kilku lat.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here