Program Senior+ w Gminie Wisznia Mała

120

Seniorzy w różnym wieku nadal chcą pozostawać aktywni. Nie brakuje im pomysłów i energii, często jednak nie mają gdzie realizować swoich pasji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Seniorów, Gmina Wisznia Mała ubiegała się o specjalne dofinansowanie. I udało się! A wszystko to w ramach dotacji z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej na projekt pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Całkowity koszt dofinansowania wyniesie blisko 358 tys. zł, natomiast jednorazowe wsparcie finansowe w ramach projektu wyniesie 150 tys. zł.

Projekt przewiduje utworzenie Klubu Senior+ w budynku świetlicy wiejskiej przy ulicy Głównej 19 w miejscowości Ligota Piękna. W ramach projektu zostanie przeprowadzony gruntowny remont świetlicy oraz zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz zajęć usprawniających ruchowo. Realizacja projektu poszerzy ofertę świetlicy. W ośrodku będzie również możliwość przygotowania posiłku. Projekt ten zrealizowany ma zostać jeszcze w tym roku.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here