Gmina Wisznia Mała wspiera kulturalne inicjatywy lokalne

65

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej realizuje projekt „Kultura na Zakręcie”, będący formą budżetu obywatelskiego na wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Na ogłoszoną w marcu, kolejną edycję konkursu inicjatyw lokalnych pn. „Kultura na zakręcie”, który skierowany był do mieszkańców gminy Wisznia Mała wpłynęło aż 10 wniosków w łącznej kwocie wnioskowanych dotacji: 46 453,45 zł.

Pula środków do dyspozycji w ramach tegorocznego konkursu początkowo wynieść miała 25 tys. zł, jednak decyzją jurorów zwiększona została do 26 tys. zł.
Z 10 zgłoszonych propozycji aż 8 przeszło pozytywną weryfikację, tym samym otrzyma w tym roku dofinansowanie na promowanie kultury, a są to:
1. Amicorum plus – 2.400 zł
2. Średniowieczne przedszkolaki – 4.000 zł
3. Cykl warsztatów tkackich i plecionkarskich – 2.200 zł
4. „W Karzełkowie…- zabawa za kurtyną” – 4.000 zł
5. Makatki szyją bajki – 3.000 zł
6. Śpiewające Wsie – Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych – 4.000 zł
7. Twórcze warsztaty dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała – 3.200 zł
8. Gminne rękodzieło w mojej wsi – 3.200 zł

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here