Debata Obywatelska w Wiszni Małej

113

W poniedziałek, 15 maja zebrali się mieszkańcy w Ośrodku Kultury w Wiszni Małej, by w ramach Kongresu Obywatelskiego odbyć debatę pod znaczącym tytułem: „Rozwijamy Skrzydła Polski Lokalnej”

Zmyślnie przygotowana debata pozwalała każdej przybyłej osobie indywidualnie i wspólnie całej grupie wypowiedzieć się na podane tematy, czyli co nas łączy w bibliotekach. Przy czterech stolikach zasiedli: Wójt, Przewodnicząca Rady, osoby funkcyjne w gminie, młodzież z gimnazjów z Kryniczna i Szewc. Po otwarciu debaty przez dyrektora OKSiR Pawła Kamińskiego, do dzieła przystąpiła prowadząca – moderator, Dagmara Batóg wprowadzając zebranych w tematy, które będą poruszane. – To, co nas Polaków łączy jest większe od tego, co nas dzieli. Przebieg i trwanie indywidualnych interesów, potrzeb, zainteresowań jest częścią składową interesów wspólnoty. Harmonijne współistnienie interesów ogólnych z indywidualnymi stwarza sprzyjającą atmosferę bycia razem i chęć działania na rzecz wspólnoty lokalnej – mówiła prowadząca i dodała – We wspólnotach lokalnych zachodzą procesy, odbywają się działania mające kapitalne znaczenie dla jakości naszego życia, spokoju społecznego, pewności bytowania całej wspólnoty i każdego jej członka osobno… Działanie na rzecz dobra wspólnego jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań. Nasza dzisiejsza debata w ramach Kongresu Obywatelskiego ma wskazać jakie problemy nas łącza a jakie dzielą, co dla naszych społeczności jest najważniejsze dzisiaj i jutro…

Na pierwsze pytanie:”co nas łączy” odpowiadali uczestnicy indywidualnie pisząc swe odpowiedzi na kartkach. Moderator grupy grupował tematycznie związane odpowiedzi rozkładając je na planszach z kartonu. Na ich podstawie wypracowano wspólną odpowiedź grupy. W podobny sposób debatowano na kolejne tematy, by ostatecznie sformułować odpowiedzi całości, jako gminnej wspólnoty. My, obejrzeliśmy odpowiedzi, na stoliku, razem z wójtem Jakubem Bronowickim, na którym ułożono dwie grupy odpowiedzi. Każda z wieloma indywidualnym określeniami, wnioskami i potrzebami. Na stoliku gimnazjalistów z Szewc, tak zgrupowanych odpowiedzi odnotowaliśmy cztery, bardzo pomysłowo skierowane strzałkami do odpowiedzi głównej. Podobnie uczyniły inne stoliki. W taki sposób zebrano odpowiedzi określające: wartości, wspólne potrzeby, dobro wspólne. Wskazywano na tworzenie dobrej komunikacji międzyludzkiej, wrażliwość na potrzeby innych, modelowanie kultury osobistej itp.

Dla pełniejszej informacji dotyczącej organizacji debat obywatelskich podamy, że jej organizatorami są: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a realizatorami biblioteki w całej Polsce. W Wiszni Małej  Sylwia Drząszcz, kierująca biblioteką zadbała o wszystko: uczestników debaty, prowadzącą, oprawę wizualną i napoje oraz właściwą atmosferę. Była to naprawdę udana debata i wspaniała impreza.

 

1 KOMENTARZ

  1. Odpowiedzi winny byc upublicznione, aby wszyscy zobaczyli co nas w Gminie łączy i co nas dzieli. Co Pan na to Panie Wójcie? To chyba dobry pomysł. Transparentnośc….

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here