Czy pracodawca może śledzić aktywność pracownika na komputerze służbowym?

461

Wykorzystywanie komputerów służbowych do celów prywatnych, na przykład do przejrzenia osobistej poczty elektronicznej czy konta w serwisie Facebook, jest dość powszechną praktyką. Według przepisów prawa pracodawca ma prawo do śledzenia aktywności pracownika w czasie pracy, w to wlicza się również sposób wykorzystywania służbowego komputera.

Prawa pracodawcy są duże

Zapis w kodeksie pracy dotyczący stosunku pracy, mówi o tym, że przez podpisanie umowy pracownik zobowiązuje się do wykonania określonej pracy pod nadzorem kierownictwa. I chociaż słowa „kontrola” w tym ustępie nie znajdziemy, kluczowe słowo to „nadzór”. Wynika z niego bowiem, że pracodawca ma możliwość inspekcji wykonywania pracy przez pracownika i czasu jej trwania (w tym możliwy jest podsłuch komputera). Kontrolowanie komputera służbowego Pracodawca może kontrolować aktywność pracownika na komputerze służbowym. Sprzęt jest jego własnością i jest użytkowany w czasie godzin pracy.

Kontrolowana osoba musi być jednak powiadomiona o tym, że jej praca na danym komputerze jest monitorowana

w innym wypadku pracodawca łamie prawo (o potrzebie poinformowania pracownika o kontroli komputera mówi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).

Dzięki możliwości kontrolowania działań pracownika na komputerze służbowym, pracodawca może ocenić efektywność pracy, przepływ informacji i to, czy pracownik nie naraża firmy na niebezpieczeństwo. Nie może jednak pozyskiwać i wykorzystywać prywatnych informacji o pracowniku (na przykład informacji finansowych). Jeśli jednak ten korzysta z komputera w sposób niedozwolony, to znaczy wykorzystuje go do prywatnych celów (jak wspomniany wyżej Facebook czy zakupy na Allegro), pracodawca może nałożyć na niego karę: upomnienie, naganę, a także zwolnienie z pracy.

Jeśli uzna to za słuszne, pracodawca może dowolnie blokować pracownikom dostęp do Internetu – zakładając blokadę na dane strony lub ograniczając całkowicie dostęp do sieci.

Przeglądanie korespondencji

Każdy pracownik już konstytucyjnie ma zagwarantowane bezpieczeństwo komunikacji i poufność korespondencji. Do tego zalicza się jednak jedynie prywatne konto e-mailowe. Nawet jeżeli pracownik loguje się na nie korzystając z komputera służbowego, pracodawca nie ma prawa odczytywać żadnych wiadomości.

Inaczej wygląda sprawa z korespondencją służbową, która może być śledzona przez pracodawcę. Takie pozwolenie obowiązuje nawet jeżeli e-mail będzie zaadresowany imiennie do pracownika (ale pojawi w na służbowej skrzynce).

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here