Budżet Żmigrodu – jak wydali pieniądze?

274

Budżet to opasły dokument, przez który wielu mieszkańców nie może przebrnąć. Dlatego postanowiliśmy prześledzić najważniejsze wydatki, jakie w poprzednim roku pokryto z budżetu gminy Żmigród.

Radni przygotowują się już do sesji absolutoryjnych, na których udzielane jest absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok. Żmigrodzcy radni z komisji rewizyjnej przygotowali już opinię dla pozostałych radnych. Jest to dobra okazja, aby prześledzić jak, na co i ile pieniędzy wydano z budżetu gminy. Można także sprawdzić, na czym gmina zarobiła, jakie otrzymała pieniądze na oświatę.

Jeszcze przed sesją absolutoryjną każdy samorząd otrzymuje opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która sprawdza czy publiczne pieniądze wydawano zgodnie z prawem czy nie było żadnych uchybień. RIO skontrolowało już zeszłoroczną gospodarkę finansową Żmigrodu i wydało pozytywną opinię.

Ile pieniędzy w zeszłym roku wydano?

Jak czytamy w opinii RIO, dochody budżetowe w zeszłym roku wyniosły ponad 56 mln zł (prawie 95 proc. zaplanowanej kwoty), a dochody bieżące ponad 53,8 mln zł (96 proc. planu). Dochody majątkowe, czyli te pochodzące na przykład ze sprzedaży gruntów – 2,1 mln zł (ponad 68 proc.). Widać zatem, że założono, że uda się sprzedać więcej mienia gminnego.

W sumie z budżetu gminy wydano 54,4 mln zł (prawie 95 proc. planu), a wydatki majątkowe stanowiły 3,5 mln zł (95 proc. planu).

Ponad 2,5 mln zł na długi

Jak sprawdziło RIO, w zeszłym roku Żmigród wydał ponad 2,5 mln zł na obsługę długów (stanowi to 4,25 proc. planowanych dochodów). Za ponad 1,5 mln zł gmina wykupiła papiery wartościowe i spłaciła raty kredytów i pożyczek długoterminowych. Jak się okazuje, zadłużenie gminy na koniec zeszłego roku wynosiło blisko 31,3 mln zł (czyli 55,8 proc. dochodów).

Tematem udzielenia absolutorium radni zajmą się na sesji, która odbędzie się pod koniec maja lub na początku czerwca.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here