Budżet Obywatelski 2018 – konsultacje społeczne

100

Startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Żmigrodzie na 2018 rok. Inicjatywa realizowana jest na terenie miasta i dotyczy jego mieszkańców (mieszkańcy sołectw w naszej gminie korzystają z funduszu sołeckiego). Budżet na tegoroczną edycję wynosi 200 tysięcy złotych.

Zgłoszenie swoich projektów to świetny sposób, żeby w czynny sposób wziąć udział w gospodarowaniu budżetem gminnym i mieć wpływ na swoje otoczenie.

Osoba zgłaszająca projekt (lider projektu), musi mieć ukończone 18 lat. Osoby podpisujące się na liście poparcia projektu muszą mieć ukończone lat 16. Projekty należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pokój nr 8. Można je również wysłać pocztą: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród z dopiskiem „Budżet Obywatelski Żmigrodu” (liczy się data wpływu do urzędu). Każdy pomysł na inicjatywę dla Żmigrodu można skonsultować z pracownikami urzędu.
Co zrobić, żeby zrealizować swój pomysł?
Od 12 czerwca do 2 lipca 2017 r. mieszkańcy mogą składać swoje projekty. Projekt należy zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym adresem – http://www.zmigrod.com.pl/asp/pliki/pobierz/2018_formularz_zgloszeniowy_budzet_obywatelski.pdf

Co ważne, wniosek musi być poparty przynajmniej przez 15 mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Żmigród. Dlatego do formularza zgłoszeniowego dołączyć należy listę mieszkańców miasta Żmigród, którzy popierają daną propozycję.

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here