Zwolnienia lekarskie staną się tylko elektroniczne

107

Wraz z końcem kwietnia Senat oficjalnie przyjął bez żadnych poprawek zmiany ułatwiające wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. W związku z tymi zmianami, od połowy 2018 r. zastąpią one całkowicie zwolnienia na drukach papierowych.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie funkcjonuje już od początku 2016 r. Mimo to ten sposób wystawiania zwolnień nie stał się zbyt popularny.
Jak podkreślali pomysłodawcy tego sposobu wystawiania zwolnień, wiąże się to z tym, ze w Polsce bardzo często wystawiane były i nadal są krótkookresowe zwolnienia lekarskie. Wystawiane w wersji papierowej, skutecznie utrudniają kontrolę ZUS-owi. Dlatego, żeby ZUS miał czas wezwać ubezpieczonego do lekarza orzecznika, musi mieć szybki dostęp do informacji o wystawionym zwolnieniu, a taki właśnie dostęp zapewniać ma zwolnienie wystawione w formie elektronicznej.

Jakich zaświadczeń lekarskich dotyczyć będą zmiany?
W sytuacji choroby oraz macierzyństwa, lekarze będą mogli w nowy sposób uwierzytelniać zaświadczenia lekarskie wystawiane w formie elektronicznej. Do tej pory można to było zrobić za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, najnowszy sposób dotyczyć będzie możliwości elektronicznego podpisania przez lekarza zaświadczenia z wykorzystaniem sposobu potwierdzania danych udostępnianych przez ZUS. Nowoczesny sposób sprawdzania zwolnień będzie dotyczył nie tylko elektronicznych zaświadczeń lekarskich, dodatkowo również elektronicznych zaświadczeń wystawianych przez lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

Ustawa obecnie trafiła do podpisu Prezydenta. Ma wejść w życie 1 grudnia 2017 r., oprócz artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień, które będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here