Ważne | Warto wiedzieć | Ostatnie dni na zgłoszenia do bezpłatnych programów edukacyjnych

91
Edukacja przysz?o?ci, pod??anie z cyfrowymi trendami? Nauka j?zyka przysz?o?ci? Teraz to mo?liwe i ? co najwa?niejsze ? bezp?atne. Fundacja Orange do ko?ca kwietnia prowadzi rekrutacj? szk?? podstawowych do #SuperKoder?w i MegaMisji, czyli innowacyjnych program?w edukacji cyfrowej.

Edukacja przyszłości, podążanie z cyfrowymi trendami? Nauka języka przyszłości? Teraz to możliwe i – co najważniejsze – bezpłatne. Fundacja Orange do końca kwietnia prowadzi rekrutację szkół podstawowych do #SuperKoderów i MegaMisji, czyli innowacyjnych programów edukacji cyfrowej.

#SuperKoderzy to propozycja dla dzieci w wieku 9–12 lat, które uczą się podstaw programowania i robotyki. Nauka odbywa się nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, matematyki, języka polskiego, angielskiego, muzyki i techniki. Polega m.in. na samodzielnym konstruowaniu robotów, obserwacji pogody, tworzeniu własnych gier i animacji.

Z kolei MegaMisja to pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacji cyfrowej skierowany do dzieci w wieku 6–10 lat. Wzbogaca ofertę szkół podstawowych, dając solidny fundament cyfrowych umiejętności. MegaMisja to program, który w przyjazny sposób uczy dzieci m.in. bezpiecznego korzystania z internetu, przestrzegania praw autorskich, ochrony własnej prywatności, kulturalnego zachowania się w sieci i współpracy w grupie. Udowadnia on, że edukację cyfrową świetnie można połączyć z zabawą

Wszystkie szkoły podstawowe mogą wziąć udział w naborze, który trwa do końca kwietnia 2017 r. Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie http://fundacja.orange.pl/rekrutacja

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here