Warto wiedzieć | Polski głos w sprawie WPR – Trwają konsultacje

121

Tylko do 2 maja potrwają, rozpoczęte w lutym tego roku konsultacje społeczne dotyczące przyszłości wspólnej polityki rolnej. Koordynatorem konsultacji jest komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Do oddawania swoich opinii, w szczególności rolników, organizacje branżowe zachęca Minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Na podstawie wyników konsultacji opracowany zostanie przez Komisję Europejską, specjalny komunikat, który przedstawi szczegółowe wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej oraz możliwe scenariusze polityczne na przyszłość.

Aby nasza opinia dotarła bezpośrednio do Komisji Europejskiej, trzeba odpowiedzieć na pytania, które zawarte zostały w kwestionariuszu, dostępnym na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl

Liczne głosy z Polski, które oddane zostaną do komisji w formie opinii, uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa i lokalne priorytety, mogą mieć duży wpływ na kierunek dalszych prac Komisji. Trwające jeszcze kilka dni konsultacje są ważnym etapem dyskusji o zmianach wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 roku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here