Warto wiedzieć | Nowe stypendia dla zdolnych uczniów

259

Rada Miejska w Trzebnicy, w czasie ostatniej sesji w Urzędzie Gminy przyjęła uchwałę, dzięki której utworzone zostało nowe stypendium dla uzdolnionej młodzieży i studentów – Złote Perły Trzebnicy.

O stypendium będą mogły się ubiegać osoby, które są mieszkańcami gminy Trzebnica. Ponadto są uczniami szkoły podstawowej, począwszy od klasy IV, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej bądź studentem. Jak również osoby, które uzyskały indywidualnie lub grupowo tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym albo indywidualnie, lub grupowo uzyskała inne ponadprzeciętne osiągnięcia zgodne z zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Stypendium udzielone będzie na okres 10 miesięcy i wypłacane będzie raz w miesiącu.
Udzielone będzie w różnych wysokościach – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wysokość stypendium nie przekroczy 200 zł miesięcznie.Uczniom szkół ponadgimnazjalnych przyznane zostanie w kwocie nieprzekraczającej 350 zł miesięcznie, natomiast studenci mogą liczyć na stypendium w wysokości nieprzekraczającej 500 zł miesięcznie.
Aby móc ubiegać się o stypendium, należy odpowiednio wypełniony wniosek, złożyć do dnia 10 maja u burmistrza gminy Trzebnica.
Wniosek o przyznanie dotacji finansowej dla uczniów i studentów złożyć może dyrekcja szkoły, rodzic lub opiekun bądź pełnoletni uczeń lub student.
Uczeń lub student, któremu zostało przyznane stypendium zostanie zaproszony imiennie na uroczystość wręczenia stypendiów „Złote Perły Trzebnicy”.

 

1 KOMENTARZ

  1. Ustawę uchwala Sejm, a nie Rada Gminy Trzebnica…i to jeszcze Trzebnicka rada Gminy…
    buuuuaahahahahhahahaa
    No kiepsko ze znajomością podstaw prawa.

Pozostaw odpowiedź wisznia mała Anuluj

Please enter your comment!
Please enter your name here