Warto wiedzieć | Koniec ptasiej grypy na terenie powiatu

207

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy informuje, że zakaz wypuszczania drobiu został cofnięty.

Utrzymano jednak nadal inne nakazy związane m.in. z karmieniem i pojeniem drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób oraz odpowiednie stosowanie odzieży ochronnej.

W działania związane ze zwalczaniem ptasiej grypy w regionie powiatu trzebnickiego zaangażowane były służby weterynaryjne, policja, straż pożarna, zarząd dróg powiatowych oraz sanepid. Zakończone zostały także kontrole prowadzone w gospodarstwach, przez lekarzy weterynarii.

Teraz w kwestii nieprzestrzegania zasad bioasekuracji, wszczęte zostały postępowania administracyjne.

Wszystko to związane w związku z niedostosowaniem się niektórych rolników do nakazu trzymania drobiu w zamknięciu. Na takie osoby nałożone zostaną kary pieniężne.

Przypomnijmy, że pierwsze ognisko choroby potwierdzone zostało na początku lutego w Ozorowicach, gdzie padło blisko 3 tys. gęsi, a kolejne 20 tys. musiało zostać uśpionych. Zaledwie kilkanaście godzin później kolejne ognisko zlokalizowane zostało na fermie w pobliżu Piotrkowiczek. W tym wypadku ognisko wirusa zostało stwierdzone, po padnięciu blisko 15 tys. kaczek. Kolejne 59 tysięcy zostało zutylizowanych, jako drób podwyższonego ryzyka.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here