Rodzice ponownie zastrajkują przeciw reformie edukacji?

105

Na 10 maja zaplanowany został kolejny strajk rodziców, polegający na nieposyłaniu dzieci do szkoły, a związany z wprowadzaną przez rząd reformą edukacji.

Prowadzone szkolne protesty są wyrazem sprzeciwu ze strony rodziców na zmiany, jakie są wprowadzane w szkolnictwie. Chodzi tu przede wszystkim o likwidacje szkół gimnazjalnych i powrót do starego tryby nauczania z ośmioletnią podstawówką i czteroletnim liceum. Wszystko to wiąże się nie tylko z pośpiesznym wygaszaniem gimnazjów, jak również z faktem, że do dziś żaden z potrzebnych na 1 września podręczników nie został jeszcze dopuszczony do użytku. Do rodzicielskiego strajku zachęcają ruch „Rodzice przeciw Reformie Edukacji” oraz koalicja „Nie dla Chaosu w Szkole”. Zamierzeniem jest nieposyłanie dzieci do szkół 10 maja oraz 9 czerwca. W taki sposób rodzice strajkowali już we wcześniejszych miesiącach.

Trwa również zbieranie podpisów za referendum ws. reformy edukacji, które zapoczątkowane zostało w lutym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Gdyby proponowane referendum doszło do skutku, Polacy odpowiedzieliby na pytanie: Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”. Do tej pory, w całej Polsce udało się zebrać ponad 900 tysięcy podpisów.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here