Gdzie mogą stanąć ogródki piwne?

225

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę, która reguluje funkcjonowanie tak zwanych „punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych”. I tak, zgodnie z uchwałą, taki punkt nie może znajdować się na tej samej działce co: obiekt sakralny, przedszkole, zakład opieki zdrowotnej i szkoła, ale przepisu nie stosuje się, w przypadku jednorazowych zezwoleń. 

Dopuszcza się funkcjonowanie tak zwanych „ogródków piwnych” na wolnym powietrzu, ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych do 4,5 proc., które będą usytuowane przy lokalach gastronomicznych, bez konieczności odrębnego zezwolenia, przy sklepach, pod warunkiem uzyskania odrębnego zezwolenia na okres nie krótszy niż 4 lata. A także w wydzielonych i ogrodzonych miejscach na wolnym powietrzu, po uzyskaniu zezwolenia na okres nie krótszy niż 4 lata.
Jak dodano w uchwale, lokalizacja ogródka piwnego nie może stanowić przeszkody dla ruchu pieszego, zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

„Ogródek” nie może zakłócać ciszy i spokoju mieszkańców.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here