Nowe stawki za wodę i ścieki

361

Rada Gminy Wisznia Mała radni podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłaty do ceny ścieków. Uchwalono również dopłatę do ceny wody.

Nowe taryfy będą obowiązywały od dnia 1 maja 2017 do 31 kwietnia 2018 roku. Podjęta uchwała obowiązuje w odniesieniu do rozdzielonych taryfy dla odbiorców wody i dostawców ścieków, czyli:

– Ceny i stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

– Ceny i stawki dla zbiorowego odprowadzania ścieków,

– Oraz, obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku, stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłączy.

W zakresie cen netto za wodę i ścieki doliczony zostaje podatek VAT w wysokości 8%. Natomiast w przypadku opłat za przyłączenie do urządzeń wodno – kanalizacyjnych do stawek netto doliczany jest VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Co ważne stawki te nie obejmują robót związanych z przyłączeniem.

Uchwała dotycząca ustanowienia taryfy opłat zawierała również informację dotycząca dopłaty do 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków, która wyniesie 1,41 zł brutto, natomiast dopłata do cen wody wyniesie 0,42 zł brutto. Dopłaty te gmina przekaże Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

Taryfowa grupa odbiorców Cena w zł za m sześcienny ścieków netto Cena w zł za m sześcienny ścieków brutto Stawka opłaty abonamentowej za ścieki netto Stawka opłaty abonamentowej za ścieki brutto
1. Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi dostawcy ścieków korzystający wyłącznie z usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie wodomierza 8,87 9,58 7,48 8,08
2. Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi dostawcy ścieków korzystający z usług wod-kan rozliczani na podstawie wodomierza 8,87 9,58 2,00 2,16
3. Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi dostawcy ścieków korzystający wyłącznie z usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 8,87 9,58 4,52 4,88

 

Taryfowa grupa odbiorców Cena w zł/m sześcienny wody netto Cena w zł/m sześcienny wody brutto Stawka opłaty abonamentowej za m sześcienny wody netto Stawka opłaty abonamentowej za m sześcienny wody brutto
1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy przemysłowi i pozaprzemysłowi rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego 4,47 4,83 7,48 8,08
2. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy przemysłowi i pozaprzemysłowi rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 4,47 4,83 12,96 14
3. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy przemysłowi i pozaprzemysłowi rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 4,47 4,83 4,52 4,88

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here