Inwestycje które rozwijają szkolnictwo

95

W zeszłym, 2016 roku, gmina Wisznia Mała była jedyną gminą z terenu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obszaru Wrocławia (ZIT WrOF), która otrzymała dofinansowanie projektu dla szkół ze środków unijnych.

Przygotowany własnymi siłami projekt pn.: „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” uzyskał najwyższą ocenę. Z 18 złożonych wniosków weryfikację Urzędu Marszałkowskiego przeszły tylko 4 i to nasza gmina wygrała współzawodnictwo o unijne pieniądze.

28 lutego 2017 gmina Wisznia Mała złożyła kolejny projekt dla szkół, obejmujący szkoły podstawowe w Krynicznie, Psarach i Szewcach oraz gimnazjum w Szewcach pn. „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała”. Ze względu na osiągnięcie przez SP w Wiszni Małej wyższego poziomu nauczania od średniej województwa, nie mogła ona zostać objęta tym projektem.

Zakres projektu to dodatkowe zajęcia szkolne oraz pozaszkolne dla uczniów i uczennic od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej gimnazjum. W ramach zajęć szkolnych będą to dodatkowe godziny matematyczno – przyrodnicze, zarówno dla dzieci zdolnych w celu poszerzenia ich umiejętności, jak również zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących wsparcia. Zajęcia przyrodnicze będą organizowane w trybie doświadczalnym, gdyż w ramach obecnie realizowanych projektów szkoły wyposażane są w pracownie przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze i cyfrowe. Nowy projekt pozwoli także uzyskać dodatkowe elementy wyposażenia jak mikroskopy, tablety, zestawy odczynników chemicznych, zestawy do ćwiczeń biologicznych, fizycznych i geograficznych.

Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia z robotyki i programowania, język angielski, logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz doradztwo zawodowe.

Dzieci będą też miały możliwość wzięcia udziału w niezwykle interesujących zajęciach pozaszkolnych w laboratoriach i placówkach badawczych, by zobaczyć jak w praktyce wygląda naukowa praca eksperymentalna.

Dzięki przyznanej dotacji szkoły stworzą dzieciom korzystniejsze warunki do osiągania coraz lepszych wyników oraz poszerzania swoich horyzontów, a także zmniejszania barier wśród uczniów biorących udział w zajęciach logopedycznych i korekcyjno – kompensacyjnych.

Koszt całkowity realizacji projektu wyniesie blisko 472 tys. zł, z czego blisko 448 tys. zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Pozostała kwota, czyli blisko 24 tys. zł to wkład własny, który nieść musi gmina Wisznia Mała, jednak wkład ten wniesiony pozostanie w postaci niepieniężnej, a będą to zasoby lokalowe wykorzystane w ramach projektu.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here