Drożej za wodę i ścieki

289

Radni Gminy Trzebnica podjęli uchwałę dotyczącą zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy. To kolejna podwyżka po tym, jak wzrosły opłaty za odbiór śmieci.

Projekt przegłosowany został przez 18 radnych, dwóch natomiast wstrzymało się od głosu. Zgodnie z nową uchwałą, w roku kalendarzowym 2017 za wodę mieszkańcy będą musieli zapłacić nieco więcej niż w poprzednim roku. Dla gospodarstw domowych opłata wyniesie 4,59 zł brutto za metr sześcienny wody. Więcej zapłacą również pozostali odbiorcy pobierający wodę do procesów produkcyjnych, technologicznych czy usługowych, dla nich stawka wyniesie 6,10 zł netto za metr sześcienny. Podajemy kwotę netto, bo firmy vat sobie rozliczają.

Osobną pozycją jest wysokość stawek za odprowadzanie ścieków, w tym wypadku również w porównaniu do zeszłego roku opłaty wzrosną. Mieszkańcy podłączeni do kanalizacji zapłacą 5,94 zł brutto za metr sześcienny, natomiast pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki liczyć się muszą z kosztami na poziomie 8,52 zł netto za metr sześcienny ścieków. Jak łatwo policzyć mieszkańcy gminy zapłacą teraz za 1 m3 wody i ścieków łączną kwotę w wysokości: 10,53 zł/m3.
Określone stawki mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków realizowanych na terenie Gminy Trzebnica przez gminny ZGK ERGO i obowiązują w terminie od marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here