Gmina dostała dofinansowanie na przebudowę PSZOK

142

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dzięki staraniom lokalnych władz przebudowany zostanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie. Koszt tej inwestycji wyniesie blisko 1 200 000 zł, z czego dofinansowany zostanie aż w 74%.

W ramach inwestycji związanej z przebudową PSZOK w Golędzinowie, rozebrane zostaną obecnie istniejące obiekty oraz wykonane zostaną specjalne wiaty do magazynowania odpadów w kontenerach. Powstanie również budynek socjalno-biurowy, planowane jest również przeprowadzenie prac na placach wewnętrznych, terenach zielonych oraz parkingach. Dodatkowo przebudowana zostanie istniejąca droga dojazdowa.

Dzięki środkom z dofinansowania utwardzona zostanie powierzchnia PSZOK, powstanie nowe ogrodzenie i oświetlenie. W Punkcie staną nowe, odpowiednie kontenery do magazynowania odpadów wysegregowanych oraz EKO-SKŁAD, w którym będzie można magazynować przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here