Strażacy podsumowali rok 2016

111

Odprawa roczna to szczególna okazja do sporządzenia bilansu dokonań, podsumowania wyników prac w 2016 roku oraz określenia zamierzeń i celów na rok kolejny.

W budynku przy ul. Leśnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego, w dniu 24 lutego miała miejsce odprawa roczna wszystkich pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Waldemar Wysocki, Komendant Policji Sławomir Gajewski oraz komendanci gminni OSP. Odprawa miała charakter roboczy. Rozpoczął ją Komendant Powiatowy PSP w Trzebnicy bryg. Bogusław Brud, który w kilku zdaniach przekazał informacje z jednostki nadrzędnej oraz omówił problemy roku ubiegłego i nawiązał do wyzwań, z którymi zmierzyć będą musieli się ratownicy w ciągu najbliższych miesięcy. Nie zabrakło również szczegółowych podsumowań. Szefowie poszczególnych służb w kilkuminutowych wystąpieniach przekazali bilans działań podejmowanych przez swoje komórki i zasygnalizowali kierunki determinujące pracę w roku 2017.

Szczególną uwagę zwrócono na wystąpienie Głównego Księgowego mł. bryg. Zbigniewa Kuźmę, który wskazał na niedoszacowane paragrafy budżetu, przede wszystkim ten, w którym ujęto fundusze na paliwa i funkcjonowanie sprzętu i obiektów.

Odprawa przypadła w czasie przechodzących nad powiatem wichur, tak więc nikogo nie dziwiło, że w trakcie poszczególnych wystąpień strażacy musieli wyjeżdżać alarmowo do powalonych drzew i zerwanych linii energetycznych. Podkreślało to tylko strażacki charakter spotkania i fakt, że praktycznie przez cały czas ratownicy Straży Pożarnej są do dyspozycji społeczeństwa.

Lokalne społeczności bardzo dobrze oceniają funkcjonowanie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Pokazują to wskaźniki, ilość i jakość przeprowadzonych w ciągu roku akcji. Strażacy są dobrze wyszkoleni, mają wiedzę i umiejętności, co pomaga im w codziennych zadaniach związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzi.

Strażakom na 2017 rok życzymy wielu udanych i bezpiecznych akcji, oraz powrotów zawsze w tym samym składzie.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here