Rola transportu w gospodarce

3415

Transport jest jedną z najważniejszych usług, które w dużej mierze wpływają na rozwój gospodarczy w różnych krajach na całym świecie. Dobrze rozwinięta sieć transportowa oddziałuje na rozwój przemysłowy i miejski, a także przemieszczanie się ludności oraz turystykę.

Zadaniem transportu jest przewóz ładunków i osób, stąd wynika jego komplementarność dla innych gałęzi gospodarki. Jest on również najbardziej obciążającym elementem, który bezpośrednio oddziałuje na stan środowiska naturalnego. Transport dzieli się na: kolejowy, wodny, samochodowy, lotniczy i przemysłowy. Ze względu na obszar uwzględnia się transport międzynarodowy i krajowy.

Wśród głównych czynników, jakie mają wpływ na ewolucję transportu jest rozwój konsumpcjonizmu, globalizacja, a także modernizacja infrastruktury drogowej. Na rynku powstaje coraz więcej firm transportowych, czemu sprzyja dynamiczne tempo życia i realizacja usług w jak najkrótszym czasie, przy jak najniższej cenie. Transport Gdynia cechuje się również potrzebą integracji innych dziedzin związanych z dostawą towarów, a osoby które zajmują się organizacją przewozów muszą posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu księgowości, marketingu, planowania, czy zarządzania projektami.

W Polsce, od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej można zaobserwować wzrost oferowanych usług, a transport gdańsk pozytywnie oddziałuje na rozwój większych ośrodków miast. Powstają różnego rodzaju centra logistyczne, stwarzające realną szansę na zmniejszenie stopnia bezrobocia. Polska, jako kraj graniczny Unii odgrywa ważną rolę dla wewnątrzwspólnotowych usług transportowych. Od paru lat można zaobserwować intensywny rozwój infrastruktury drogowej, który jest bezpośrednio powiązany z rosnącym udziałem transportu drogowego.

Gospodarka nie mogłaby sprawnie rozwijać się bez udziału transportu. Przemieszczanie ładunków jest niezbędne przy wciąż rosnących oczekiwaniach konsumentów. Globalizacja doprowadziła do tego, że klienci chcą uzyskać zakupione produkty w jak najkrótszym czasie i po najniższej cenie.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here