Kto ma obowiązek deratyzacji?

585
www.pixaby.com

Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości. Cytując przepisy, to „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…

Urzędnicy przypominają, że deratyzacja powinna być przeprowadzona na terenie nieruchomości co najmniej dwa razy w roku. Natomiast właściciele budynków jednorodzinnych powinni przeprowadzać deratyzację w miarę potrzeb.

Deratyzację można przeprowadzić samemu lub zatrudniając wyspecjalizowaną firmę. Należy jednak pamiętać, że koszty tej operacji zawsze pokrywają właściciele nieruchomości. Co ważne, po przeprowadzeniu deratyzacji należy przechowywać paragony lub faktury za zakup środków lub usług deratyzacyjnych. Do zabiegu należy używać tylko i wyłącznie środków przeznaczonych do tego celu, a po zakończonej akcji należy wszystko posprzątać. Podczas deratyzacji zawsze należy umieścić ostrzeżenie:  „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”.

Co ważne, nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here