Dalsze kontrowersje wokół audytu

755

Podczas przedostatniej sesji, radni ponownie wrócili do tematu przeprowadzonego w 2016 roku audytu w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. Wtedy okazało się, że w ośrodku zdrowia wykryto nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, a audytor zlecił powołanie biegłego rewidenta. Tymczasem wydaje się, że sprawę „zamieciono pod dywan”…Mieli zbadać lata 2010-2015, sprawdzą… 2016.

Przypomnijmy, że wspomniana kontrola  wykazała nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych placówki w  latach 2010-2016. W związku z tym zalecono powołanie specjalisty – biegłego rewidenta, który rzetelnie miał zbadać sprawozdania finansowe za wyznaczony okres. Podczas jednej z komisji, która odbyła się w październiku ubiegłego roku okazało się, że  już wówczas wiele osób wiedziało, że taki specjalista nie zostanie zatrudniony do wykonania wskazanego w audycie zadania.  Zwróćmy uwagę, że termin powołania biegłego rewidenta upłynął w dniu 30 sierpnia 2016 roku, a informacja dotycząca tej sprawy nie została wcześniej wyjaśniona.

Do tematu wracano wielokrotnie, jednak nigdy nie pojawiły się w sprawie żadne nowe informacje. Pytania na ten temat zawsze kończyły się mniej więcej podobną odpowiedzią: nieprawidłowości zostaną zbadane przy okazji powołania biegłego rewidenta do standardowej procedury, jaką jest zbadanie finansów za 2016 rok. Na ostatniej sesji wójt Agnieszka Wersta poprosiła o przegłosowanie  uchwały, w której zawarty został zapis o powołaniu biegłego rewidenta, który zbada sprawozdania finansowe ZP ZOZ z … 2016 roku. Dlaczego? Część radnych od razu zaprotestowała.

Wydaje mi się, że tutaj jest pomyłka. Z tego, co pamiętam, mam przed sobą nawet protokół z przeprowadzonego audytu i tu wyraźnie jest napisane, że ze względu na nieprawidłowości, czyli różnice w zestawieniu obrotów i sald rachunków zysków  i strat oraz bilansu ZP ZOZ w Zawoni za lata 2010-2015, stwierdzono wystąpienie rozbieżności pomiędzy wartościami wynikającymi z ewidencji księgowej a sprawozdaniami, audytor zaleca dokonanie wyjaśnienia przyczyn powstałych różnic i powołania biegłego rewidenta, celem przeprowadzenia rzetelnego badania sprawozdań finansowych  za lata 2010- 2015. Natomiast tutaj, przygotowana uchwała przez Panią wójt dotyczy tylko roku 2016, czego audytor w ogóle nie wnosił – skomentowała po przeczytaniu proponowanej uchwały radna Małgorzata Kozłowska.

Wójt Wersta jednak w dalszej dyskusji  nie chciała zmienić treści uchwały, która uwzględniłaby zapisy z wniosku widniejącego w audycie. Uzasadniała to między innymi tym, że powołany biegły rewident zbada także lata 2010-2015, mimo, że nie będzie to zapisane w uchwale.

Jeżeli biegły rewident będzie sprawdzał rok 2016  i zobaczy, że została wprowadzona zmiana , która wynikła z nieprawidłowości w roku 2011, 2012 czy 2013 to sięgnie po te rzeczy i wyjaśni dlaczego – komentowała wójt gminy Zawonia.

Jak decyzję wójt Wersty tłumaczyła księgowa ZP ZOZ w Zawoni,  Grażyna Pyrzyńska? Relacja w ostatnim wydaniu NOWej.

4 KOMENTARZY

  1. No i co na to mieszkańcy??Czy dalej pozwolimy wójt na jedynowładztwo i mataczenie czy też zażądamy powołania biegłego aby zbadał lata które wójt chce koniecznie przed nami ukryć?Czy pozwolimy aby wmówiła nam ,że biegły sprawdzając rok 2016 ( otrzyma zapłatę za JEDEN ROK !! )sprawdzi również lata poprzednie-( ZA DARMO ??!!).Czy ta kobieta nie zdaje sobie sprawy,że nie ma do czynienia z idiotami tylko ludżmi mądrymi !Co chce za wszelką cenę ukryć,kogo chronić i dlaczego?Tego musimy się dowiedzieć , przycisnąć radnych ,zmusić do pracy komisję której obowiązkiem jest kontrolowanie władzy !!!Za to biorą pieniądze!!A pani Zdziarska niech przestanie unikać kontroli,niech wyłoży wszystkie karty na stół i niech przestanie narzekać do pacjentów w gabinecie jaka to ona biedna,jaka to wielka nagonka na nią się odbywa.Ludzie już o tym mówią!!Jeżeli jest wszystko w porządku,jeżeli nie ma nic do ukrycia -to czego się boi ? Wyjaśni się wszystko i nikt nie będzie jej gnębił!!

  2. Jaka jest kondycja finansowa ośrodka zdrowia każdy widzi .Czas stoi w miejscu nie tylko w toaletach. Siedzenie na twardych ławach w oczekiwaniu na wizytę dla pacjentów jest utrapieniem. W sezonie grypowym jest to absolutnie niehigieniczne , jeden siedzi na drugim i kaszle. Brak klimatyzacji, nie wietrzone korytarze. Dlatego coraz więcej pacjentów wybiera Trzebnicę . W innych ośrodkach jest inaczej. Czy zwolnienie księgowej za błędy w raportach finansowych coś zmieni?

  3. Każdy może usłyszeć rozmowę lekarza z pacjentem o jego problemach zdrowotnych, bo drzwi nie są wygłuszone. Chociaż coraz częściej w gabinecie pani doktor pacjent musi najpierw wysłuchać plotek i żali pani doktor.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here