Góralizacja prawa? Komentarze

493


Już po sesji poprosiliśmy o komentarz, w sprawie opinii wydanej przez radcę prawnego Andrzeja Górala, samego zainteresowanego mieszkańca Zawoni, który złożył wspomniane skargi oraz jedną z radnych.

Według mojej opinii stanowisko, reprezentowane przez mec. Górala jest w całości nieuzasadnione. Moimi argumentami prawnymi jest po pierwsze, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w brzmieniu: „W skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest: podmiot tworzący inny niż określony w pkt 1, wchodzą: Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona – w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” – tylko i wyłącznie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. A więc wójt wchodzi, jako przewodniczący w skład rady społecznej. Nie Agnieszka Wersta, ale wójt. Osoba nie pełniąca funkcji wójta nie może być powołana do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Społecznej. I w świetle przytoczonego przepisu ustawy o działalności leczniczej wynika bezspornie i jednoznacznie, że to wójt jest przewodniczącym Rady Społecznej. Tłumaczenia wójta na ostatniej sesji, że podpisywała zawiadomienia i pisma do członków Rady Społecznej na papierze firmowym Wójta Gminy Zawonia i podpisywała używając pieczęci określającej nazwę organu: wójt Gminy Zawonia wynika wyłącznie z faktu, że nie ma pieczątki przewodniczącej Rady Społecznej jest infantylne. Ta manipulacja miała ca celu wyłącznie zamknięcie drogi rozpatrywania mojej skargi.

Przewodniczącym rady Społecznej ZP ZOZ w Zawoni jest wójt Gminy Zawonia. A przede wszystkim Uchwała Rady Gminy Zawonia z 2015 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej ZP ZOZ w Zawoni powołuje do składu Rady Społecznej kogo? Na pierwszym miejscu jako przewodniczącą: Agnieszkę Wersta – Wójta Gminy Zawonia! Po raz kolejny radni wykazali się całkowitą niewiedzą, co do treści podejmowanych uchwał! I moja wisienka na torcie: Rada Społeczna jest, według uchwały z 2008 roku organem ZP ZOZ. A kto kontroluje jednostki organizacyjne gminy? Rada Gminy. Kto kontroluje działanie organów jednostek organizacyjnych gminy? Rada Gminy. Według mnie, jest to kolejny przykład na „góralizację prawa” w taki sposób, aby nie dopuścić do kontroli czegokolwiek, a w szczególności działań wójta. Poza tym, razem ze skargą złożyłem wniosek o powołanie doraźnej komisji w celu kontroli wykonania przez Wójta Gminy Zawonia obowiązków nałożonych uchwałą Rady Gminy Zawonia z dnia 25 czerwca 2015 r. Wniosek ten nie został rozpatrzony – skomentował autor skargi, Marek Lesiński.

– Wójt A. Wersta jako Przewodnicząca Rady Społecznej przy ZP ZOZ  została zobligowana przez Radę Gminy do zwoływania posiedzeń Rady Społecznej „nie rzadziej niż 2 razy do roku”. Jednak w 2016 r. odbyło się tylko jedno posiedzenie, mimo że sytuacja ZP ZOZ była wyjątkowa. Audytor wykazał bowiem nieprawidłowości w finansach ZP ZOZ za lata 2010 – 2015. Warto zaznaczyć, że projekt uchwały w sprawie skargi na wójta, radni otrzymali w dniu sesji. W dodatku z gotowym uzasadnieniem sporządzonym przez mecenasa A. Górala mówiącym o tym, że Rada Gminy uznaje skargę na jego pracodawczynię za bezzasadną. Pan mecenas starał się wykazać, że skarga na działalność wójta nie dotyczy wójta, tylko Przewodniczącego Rady Społecznej, na którego w ogóle nie przysługuje złożenie skargi. Problem polega na tym, że w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy jest jasny zapis, że to do kompetencji wójtanależy przewodniczenie Radzie Społecznej przy ZP ZOZ. Także pod pismami kierowanymi do członków Rady Społecznej podpisywała się wójt Gminy Zawonia, a nie Przewodnicząca Rady Społecznej. Pani wójt zapytana o to na sesji tłumaczyła to tym, że nie wyrobiła sobie pieczątki. Biorąc to wszystko pod uwagę uznałam, że skarga mieszkańca na wójta jest zasadna i została skierowana do właściwego organu jakim jest zgonie z Kodeksem postępowania administracyjnego Rada Gminy – skomentowała już po sesji radna Beata Kowalska.

 

7 KOMENTARZY

  1. Argumenty przedstawione przez radną B.Kowalską i mieszkańca M.Lesińskiego są bardzo przekonujące. Dlaczego wójt Gminy Zawonia-A.Wersta nie zwołuje posiedzenia Rady Społecznej ZOZ. Może wojewoda dolnośląski za pomocą swojego nowego przedstawiciela w Radzie Społecznej ZOZ „coś” w tej sprawie zaradzi?

    • Zaradzi lub nie. Nowy przedstawiciel wojewody w Radzie Społecznej ZOZ pełnił funkcję wójta gminy w latach 2013 – 2014 a więc w czasie, który został poddany audytowi. I tu może być ciekawie.

  2. Kabaret czy tragikomedia ? I to za darmo!A może „2 w 1”? Ci ludzie nie mają wiedzy czy wstydu?A może znowu „2 w 1″?Przypominają mi się czasy komuny gdy było takie powiedzenie :czy się stoi czy się leży dwa tysiące się należy”.Parafrazując obecną sytuację to pomimo tego ,że pani wójt i pan mecenas nie postępują zgodnie z regulaminem, nie mają racji w swoim tłumaczeniu ,czyli tym samym nie wywiązują się rzetelnie ze swoich obowiązków to i tak swoje pieniądze dostaną.A więc po co się wysilać.Można przecież trochę pomataczyć, pokombinować i będzie po sprawie.Część radnych nie mająca elementarnej wiedzy nawet się nie interesuje zagadnieniem bo i po co wysilać swój umysł a przy okazji narazić się władzy.

  3. Jak wójt spraw nie ogarnia niech zrezygnuje z funkcji przewodniczacej rady przy ZOZOZ.
    Pytanie jednak czy wójt może? Nie może! bo wójt ma obowiązek być tym przewodniczacym. Żeby było inaczej musi zrezygnować z bycia wójtem. W Zawoni wszystkie afery mają ośrodek zdrowia w tle. Co się tam dzieje, że nawet wójt nadstawia głowę pod topór Urzędu Marszałkowskiego? Taka władza i coraz bardziej czarne chmury nad Zawonią.

  4. Jakaż ta wasza wójt oszczędna haha! Aż strach pomyśleć co się stanie jak będzie miała pod reką papier firmowy Komornika sądowego albo ZOO. Ile ma zawoński radca prawny za pisanie takich opinii?

    • Myślę,że wystarczająco dużo ,aby takie brednie pisać i tak się podkładać!!I albo brak mu kompetencji albo uczciwością nie grzeszy! I jedno i drugie nie świadczy dobrze o tym Panu, a co do wójt -to po prostu porażka!!!

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here