Zboża ozime – Jak sprawdzić stan przezimowania?

235

Zima w tym roku nie rozpieszcza ozimin. Nie wszędzie silnym mrozom towarzyszyły opady śniegu. W kraju można spotkać miejsca, gdzie mróz trzyma, ale niestety pokrywy śnieżnej brakuje. Taka sytuacja wpływa niezmiernie niekorzystnie na zboża ozime. Możemy liczyć się, że część z nich wymarznie. Na podjęcie decyzji o ratowaniu plantacji lub jej całkowitym zaoraniu jest jeszcze czas. Jednak już teraz warto poznać metodę sprawdzania stanu przezimowania upraw ozimin.

Zanim podejmiemy decyzję

W prawdzie jest jeszcze trochę czasu na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej dalszych losów plantacji. Jednak już teraz powinniśmy zapoznać się z jak największą ilością informacji, które ułatwią nam odpowiedź na pytanie „ratować czy zaorać”. Pamiętajmy, że przed podjęciem jakichkolwiek działań należy przeprowadzić, w kilku miejscach, wnikliwą lustrację pola.

Zapoznaj się ze środkami, które ochronią Twoją uprawę: FUNGICYDY >>

Test oceny przezimowania zboża ozimego

Test oceny przezimowania zbóż dokonuje się metodą torsów. Jest to proste doświadczenie polegające na pobraniu próbek materiału roślinnego z fragmentów uprawy, wykazujących pewne nieprawidłowości oraz następnej ich inkubacji. Powinno pobierać się około 20 sztuk roślin z jednego miejsca. Każda pobrana roślina powinna mieć zachowany węzeł krzewienia oraz oczyszczony z gleby system korzeniowy. Przygotowanie próbek do oceny polega na przycięciu pędów na wysokości około 1,5 cm nad węzłem krzewienia. W ten sposób przygotowane rośliny układamy na tacce wyłożonej nasączoną w wodzie ligniną. Następnie próbki inkubujemy w ciemnym pomieszczeniu o temperaturze około 22–24°C przez 24 godziny. Po tym czasie dokonujemy oceny próbek na podstawie przyrostów:

  • bez przyrostu – rośliny martwe
  • do 4 mm przyrostu – rośliny słabe
  • 5-9 mm przyrostu – rośliny dobrze zimujące
  • powyżej 10 mm przyrostu – rośliny bardzo dobrze zimujące

Wzmocnienie roślin

Decydując się na ratowanie plantacji należy przede wszystkim wzmocnić rośliny i w pierwszej kolejności, zgodnie z zasadą „azot powinien czekać na rośliny, a nie rośliny na azot”, wysiać ten składnik pokarmowy. Wpływa on na gospodarkę hormonalną zbóż oraz pobudza je do procesu krzewienia.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here