PILNE. Ptasia grypa w powiecie trzebnickim

2627

Jak zapobiegać zakażeniom ptasiej grypy?

Ptactwo przydomowe powinno być trzymane w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem braku kontaktów z dzikim ptactwem. Karmienie i pojenie drobiu powinno być przeprowadzane w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie ma dostępu dzikie ptactwo.

Wszelkie produkty używane do karmienia ptactwa powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem.

Należy unikać pojenia ptaków oraz czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa.

Wszelkie przypadki padnięcia drobiu należy zgłaszać lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej.

Bezwzględnie należy pamiętać o myciu rąk wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami!

 Pamiętajmy również, że wirus „ptasiej grypy” może się przenosić za pośrednictwem żywności, np. drobiu mrożonego, ponieważ zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy. Bezpieczna zatem, jest tylko żywność poddana obróbce termicznej; pieczeniu czy gotowaniu, ponieważ tylko wysoka temperatura, może zniszczyć wirus. Nie znaczy to jednak, że można jeść gotowane lub smażone mięso chorych lub podejrzanych o chorobę ptaków.

Nie wolno dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu. Bezwzględnie powinno być ono zniszczone. Zadbajmy również o to, aby dzieci unikały miejsc, gdzie bytuje dzikie ptactwo czy ferm drobiu.

Sprawa występownia ognisk ptasiej grypy w powiecie trzebnickim miała zostać poruszona przez radnych na środowej sesji powiatowej, jednak w trakcie posiedzenia Starosta Waldemar Wysocki opuścił spotkanie, przez co nieudzielone zostały żadne odpowiedzi ze strony władz powiatowych w tej sprawie.

2 KOMENTARZY

  1. Żadnych informacji do kiedy trwać będzie kwarantanna. Żadnych informacji, czy były nowe przypadki padnięcia ptactwa na w/w chorobę w tych rejonach objętych kwarantanną? Nikt nie interesuje się ze ptaki są pozamykane przez kilka tygodni w ograniczonej, zamkniętej przestrzeni, gdzie wcześniej były przyzwyczajone do wypuszczania? Zainteresowanie jest tylko wystawianiem mandatów, z tego co da się zaobserwować i usłyszeć w okolicy objętej kwarantanną.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here