Nagrody za miesiąc grudzień w konkursie meldunkowym wręczone

242
Pani Sylwia Wołowiec z Kosinowa

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Skarbnik Miasta i Gminy Prusice Teresa Czaniecka oraz Marzanna Jurzysta – Ziętek wręczyli nagrody za miesiąc grudzień w konkursie meldunkowym Gminy Prusice „PRUSICE WSKAZUJESZ W ROZWÓJ GMINY INWESTUJESZ„, który trwa od 1 listopada 2016 roku do 28 lutego 2017 roku i jest skierowany do osób fizycznych.

Nagrodą główną w konkursie jest LAPTOP o wartości 4.000,00 zł

Losowanie odbędzie się 15 marca 2017 roku, zaś co miesiąc można wygrać tablet, miesięczny karnet do Prusickiego Centrum Fitness oraz podwójne zaproszenia do Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego na dowolny seans filmowy. Nagrody losowane sąne do 5 każdego miesiąca. Także dla najaktywniejszych Sołectw przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Pan Jacek Bilewicz ze Skokowej

Losowanie nagród zostało przeprowadzone przez komisję konkursową w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Prusice.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Pani Sylwia Wołowiec z Kosinowa – wygrała tablet

Pan Jacek Bilewicz ze Skokowej – miesięczny karnet do PCF

Pani Agnieszka Pietruszka z Kaszyc Wielkich

Pani Agnieszka Pietruszka z Kaszyc Wielkich – podwójne zaproszenie do Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego.

Serdecznie gratulujemy!

Kolejnych Mieszkańców zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here