Jesteś rolnikiem? Pamiętaj o fakturach!

83

Jeśli jesteś rolnikiem i posiadasz swoje uprawy rolne, przypominamy o możliwości ubiegania się o zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

Każdy rolnik ma możliwość odzyskać część pieniędzy, które w tym roku wydał na olej napędowy, używany do produkcji rolnej. Podstawą do uznania takiego wniosku o zwrot są zebrane faktury VAT. W 2017 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach: od 1 lutego 2017 do 29 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 stycznia 2017 r.

Drugi termin obowiązuje natomiast od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w tym wypadku mowa o okresie od 1 lutego 2017 do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych. Po złożeniu wniosków, pieniądze wypłacane będą w terminie – od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2017 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie. Natomiast od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie. Środki wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here