Zinwentaryzuj azbest

212
www.pixaby.com

Do 31 stycznia mieszkańcy powinni dokonać spisu azbestu, który znajduje się na ich posesjach.

Urząd Miejski w Żmigrodzie przypomina, że każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany do dokonania inwentaryzacji tych wyrobów, poprzez sporządzenie spisu. Urzędnicy przypominają, że informacja podlega aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Jak mówią urzędnicy, przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będące właścicielami, zarządcami lub użytkownikami nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, informację taką przedkładają Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

W związku z tym, urzędnicy zwracają się z prośbą o poinformowanie wszystkich mieszkańców o obowiązku złożenia informacji dotyczącej azbestu w tut. urzędzie do 31 stycznia. Wzór formularzu można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pokój 21.

„Jednocześnie przypominamy, że samodzielne usuwanie azbestu (np. płyt eternitowych), jest niezgodne z prawem i grozi karą grzywny. Wszelkie prace polegające na usuwaniu azbestu może wykonywać tylko firma posiadająca odpowiednie zezwolenia, przeszkolonych pracowników oraz niezbędne wyposażenie techniczne” – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here