Szeroka oferta i gwarancja wysokich kwalifikacji – szkoły policealne znowu atrakcyjne!

58

Miarą efektywności systemu kształcenia jest, a przynajmniej powinna być, jego umiejętność odpowiedzi na wymogi współczesności. Dzisiejszy rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych fachowców w najróżniejszych i ciągle nowo powstających branżach i zawodach. Szkoła nie powinna zatem stać w miejscu i kształcić swoich uczniów tak jak 50 lat temu, ale pozostawać w ścisłym związku z życiem społecznym i nowymi wyzwaniami.

Nowoczesna szkoła a współczesne realia

Przykładem tego rodzaju nowoczesnego pojmowania roli oświaty są najlepsze szkoły policealne, rekrutujące zarówno spośród aktualnych absolwentów szkół średnich, jak i dorosłych. W większości prywatne, te placówki oświatowe kładą nacisk na rzetelne i praktyczne przygotowanie do wykonywania określonego zawodu, którego zdobycie zapewnia absolwentowi znalezienie dobrej pracy, nierzadko za granicą. Wobec rosnącego zapotrzebowania na pracowników posiadających konkretne umiejętności i nabytą praktykę, różnego typu szkoły policealne zdają się lepiej przystosowywać do nowych realiów niż skostniały nieco państwowy system oświaty.

W ofercie modne i poszukiwane zawody

Elastyczność i mobilność tego rodzaju instytucji polega na tym, że bez mała co roku tworzą one nowe kierunki dostosowane do potrzeb rynku i oczekiwań pracodawców z jednej strony, przemian społecznych i nowych zjawisk w stylu życia z drugiej. Stąd pojawianie się w ofercie szkół i ogromne zainteresowanie takimi profesjami, jak na przykład operator sprzętu komputerowego i grafik komputerowy, asystentka stomatologiczna i opiekun medyczny, technik logistyk, windykator i technik ochrony osób i mienia, barista, sommelier i organizator usług cateringowych, specjalista od architektury krajobrazu, ochrony środowiska, florysta, wreszcie cieszący się ogromnym zainteresowaniem technik masażysta. Szkoła policealna Gowork to przykład placówki, która udostępnia wszystkie te zawody oraz szereg innych.

Kwalifikacje i praktyka w krótkim czasie

Tym, co pozytywnie wyróżnia takie placówki jak wspomniana powyżej Szkoła Policealna GoWork w Katowicach i pozostałe jednostki tej sieci oraz szereg innych dobrze zorganizowanych i cieszących się uznaniem szkół, jest nie tylko atrakcyjność oferty, jeśli chodzi o kierunki kształcenia. To również solidne przygotowanie zawodowe w stosunkowo krótkim czasie, będące rezultatem dobrze przemyślanego programu, wykwalifikowanej kadry oraz nowoczesnego, odpowiadającego wymogom współczesności zaplecza, to jest wyposażenia, sprzętu, oprogramowania itd. To również posiadane uprawnienia szkoły publicznej. Wreszcie nie bez znaczenia dla słuchaczy jest także dogodna lokalizacja oraz przystępna wysokość czesnego i możliwość skorzystania z różnego rodzaju zniżek i promocji.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here