Krótka sesja w Prusicach

175
Na dzień 21 grudnia zaplanowano sesję Rady Miasta i Gminy Prusice. Posiedzenie odbyło się w sali Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego w Prusicach przy ulicy Jana Pawła II 7. W trakcie trwania obrad burmistrz, Igor Bandrowicz podał między innymi informacje dotyczące odbytych w okresie międzysesyjnym przetargów, pozyskaniu dofinansowania w kwocie łącznej 6,5 mln zł na zadanie pod nazwą „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” oraz wykonania inwestycji drogowych, miedzy innymi: największej Skokowa-Strupina a także drogi w Borowie, Piotrowicach Małych, Kaszycach, Gąskach czy ulicy Krościnie Małej.
Podczas sesji radni podjęli także uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  numer 35/1 położonej w obrębie Wilkowa Mała oraz wyrazili zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, na poszerzenie drogi gminnej, od osoby fizycznej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here