Radni zatwierdzili projekt budżetu

215

W ubiegły czwartek, podczas posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wspomniano o planach zbudowania w Nowym Dworze nowej drogi wraz z powstaniem świetlicy oraz placu zabaw. Mający powstać kompleks, ma stanowić drugi po Trzebnicy teren wypoczynkowo – sportowy w okolicy.

Skarbnik Barbara Krokowska, podczas kolejnych komisji przedstawiała projekt budżetu gminy. Zwróciła uwagę między innymi na planowany wzrost wydatków na usługi remontowe na drogach publicznych gminnych, administrację publiczną (w tym opłat za usługi telekomunikacyjne), gospodarkę komunalną (m.in. na zadania awaryjne i oczyszczalnie miast i wsi), modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku czy rozbudowę monitoringu w Trzebnicy. Skarbnik zaznaczyła też, że wszystkie zadania wchodzące w skład przedstawianego projektu zostały zamieszczone w wykazie, który otrzymali wcześniej radni.

Oprócz kilku krótkich pytań dotyczących m.in. rozmieszczenia planowanego monitoringu czy finansowania programu „Rodzina 500 plus”, radni nie zadawali pytań odnośnie budżetu i jednomyślnie zatwierdzili wszystkie propozycje przedstawione przez skarbnika. Nie pytali, o inwestycje czy ich brak. Nie zgłaszali żadnych zmian i propozycji. W poprzednich kadencjach było to niewyobrażalne, bo przecież właśnie na etapie projektu, radni powinni najwięcej dyskutować. Powinni też zgłaszać własne propozycje. W Trzebnicy sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Na komisjach i sesjach dyskusji praktycznie nie ma. A funkcja radnego ograniczyła się chyba tylko do odebrania comiesięcznych, niemałych diet.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbędzie się 29 grudnia o godzinie 13.00.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here