Jutro będą obradować oborniccy radni

167

Na czwartek (29 grudnia), na godz. 17 została zwołana XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego.
W programie sesji między innymi: głosowanie nad budżetem na 2017 roku, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w Gminie Oborniki Śląskie. Radni będą także głosować nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego, „Programu ochrony środowiska dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024″. Radni wprowadzą także zmiany do uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Warto przyjść na sesję, żeby zobaczyć co się dzieje w obornickim samorządzie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here