Chcesz być policjantem?

349
Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia trzebnickiej komendy

Trzebniccy policjanci przypominają, że rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły. Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia trzebnickiej komendy od poniedziałku do piątku, od godz.7:30 do 15.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania: posiadać polskie obywatelstwo,posiadać nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.trzebnica.policja.gov.pl.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here