„Blisko wsi” będzie pomagać mieszkańcom

519

Prezesem fundacji „Blisko wsi” jest Jacek Lewandowski, siedziba mieści się w Osoli przy ul. Polnej 4. – Głównym celem działania fundacji  jest wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej i  oświatowej na rzecz  rozwoju wsi w Polsce oraz zbliżanie narodów i państw europejskich – mówi prezes.

Jak dodaje, od kilku lat jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Pracuje w Wydziale Obszarów Wiejskich w dziale wdrażania, gdzie zajmuje się sprawdzaniem oraz opiniowaniem wniosków o dotacje unijne.

Dlatego swoją wiedzę i doświadczenie chcę wykorzystać do pracy na rzecz innych.  Miejscem, w którym będziemy się  spotykać i pomagać jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie mieszcząca się przy ul. Piłsudskiego 5. Pomiędzy SP w Osolinie, reprezentowaną przez Marię Jaskólską – dyrektora szkoły oraz przedstawicielem fundacji reprezentowanym przez Jacka Lewandowskiego, zawarto w dniu 20 października 2016 r. umowę użyczenia świetlicy dla celów działania fundacji.

Członkowie fundacji będą dostępni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 17 do 19 oraz w innych dniach w zależności od potrzeb. Można kontaktować się także z przedstawicielami fundacji pod numerem telefonu 505 749 015. W przypadku, gdy pierwszy wtorek miesiąca przypadnie na święto biuro fundacji czynne będzie w kolejny wtorek miesiąca. Ponadto z fundacją można kontaktować się elektronicznie pod adresem email: bliskowsi@gmail.com.

Będziemy pomagać osobom starszym, samotnym, młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie z całego obszaru powiatu trzebnickiego. Chcemy przede wszystkim ukierunkowywać i wskazywać osobom potrzebującym pomocy do jakiej placówki powinni się zgłosić, aby otrzymać wsparcie, w zależności od potrzeb i sytuacji. Oprócz działalności skierowanej bezpośrednio do Państwa będziemy składać wnioski na finansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć zarówno do placówek zewnętrznych, jak również zamierzamy korzystać z możliwości ubiegania się o środki unijne – mówi Jacek Lewandowski.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here