Krótka sesja w Zawoni

212

Posiedzenie, które odbyło się 21 listopada zostało zwołane przez Wójta Gminy Zawonia. Agnieszka Wersta w zaplanowanym porządku obrad nie uwzględniła punktu dotyczącego możliwości zadawania pytań przez mieszkańców i radnych, co z pewnością wpłynęło na skrócenie czasu trwania poniedziałkowego posiedzenia.

Radni podjęli uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej dotacji i spłaty udzielonej pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach projektu „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” w formie weksla „in blanco”.

Przypomnijmy, że podczas poprzedniej sesji, która trwała ponad trzy godziny, zostało poruszonych wiele kontrowersyjnych tematów, jak na przykład dramatyczny stan budynku świetlicy w Sędzicach. Wszystko jednak przed nami, gdyż radni wstępnie ustalili, że kolejna sesja odbędzie się już na początku grudnia.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here