Popiół do osobnych śmietników

434

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy przyjęto wyjątkową uchwałę – mieszkańcy będą teraz mogli wyrzucać popiół z domowych pieców do specjalnych pojemników.

Jak podkreślał w czasie obrad jeden z radnych, takie rozwiązanie może dać gminie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności rocznie. Jak podkreślano, wydatki na śmieci to duże obciążenie nie tylko dla budżetów domowych, ale i dla gminy.

Dzięki zmianie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, mieszkańcy otrzymają od gminy nowe pojemniki. Popioły należy wyrzucać właśnie do nich, będzie można również przywozić je do punktu selektywnej zbiórki odpadów, czyli do tak zwanego PSZOK-u.

Popioły odbierane będą z terenów wiejskich co najmniej raz na dwa tygodnie, z zabudowy jednorodzinnej w mieście – co najmniej raz na tydzień, natomiast z zabudowy wielorodzinnej w miastach – raz na tydzień.

Co ważne, pojemniki na popiół zostaną dostarczone bezpłatnie i nie będzie pobierana żadna dodatkowa opłata za odbiór tego odpadu.

Wprowadzenie selektywnego zbierania popiołów zmniejszy znacznie ilość odpadów zmieszanych. Jak podkreślano, cena za śmieci zmieszane na RIPOK- (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) jest znacznie wyższa niż popiołów. Teraz wszystko zależy od tego czy mieszkańcy chętnie podejmą inicjatywę i będą wyrzucać popioły do specjalnych pojemników.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here