Posadzili 200 drzew

161

Projekt „Ochrona przyrody poprzez kontynuację nasadzeń drzew gatunków rodzimych wzdłuż drogi powiatowej nr 1358 D w Wielkiej Lipie” – został zrealizowany przez Stowarzyszenie „Lipówka” we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jak powiedział nam Dominik Krupa, prezes „Lipówki”, projekt obejmował uporządkowanie pasa drogowego z zakrzaczeń oraz nasadzenie 200 szt drzew gatunku Jarząb pospolity dzięki czemu przy drodze powiatowej powstała aleja blisko kilometrowa aleja.

Po tej realizacji zakończono drugi etap projektu. – W sumie są już dwa kilometry nasadzeń pomiędzy Wielką Lipą a Rościsławicami. Warto podkreślić, że cały ciężar napisania projektów, ich realizacji oraz rozliczenia podjęło Stowarzyszenie „Lipówka”, pozyskując jako wiarygodny partner do współpracy 60% dofinansowania do kwoty zadania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – mówi Dominik Krupa i dodaje, że w prace włączyli się mieszkańcy okolicznych miejscowości.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here