Co i jak możemy zareklamować?

169

Nasze prawo do złożenia reklamacji wynika z ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy. Powiatowy Rzecznik Praw konsumenta w Trzebnicy, Artur Kania informuje o jeszcze jednej istotnej sprawie:

-Reklamacje można składać albo w oparciu o przepisy dotyczące gwarancji albo przepisy związane z rękojmią za wady fizyczne (…) W oparciu o rękojmię można domagać się zaspokojenia swoich roszczeń w ciągu 2 lat, natomiast jeśli chodzi o gwarancję, to ten okres opisany jest w samym dokumencie gwarancyjnym. Natomiast, jeśli nie, to również kodeks cywilny mówi o 2 latach.

Z gwarancją mamy do czynienia, jeśli do zakupionego towaru został dołączony dokument w postaci gwarancji. Jeśli taki dokument jest, ale nie podaje czasu jej trwania,  wynosi on zgodnie z prawem 2 lata, a odpowiedzialność leży po stronie gwaranta (jest nim z reguły producent). Natomiast podczas składania reklamacji- rękojmi za wady fizyczne, odpowiedzialność leży po stronie sprzedawcy.

Proces reklamacji

Co należy zawrzeć w piśmie reklamacyjnym, by było ono kompletne? Najważniejsze informacje to data zgłoszenia reklamacji, wskazanie sprzedawcy i kupującego, określenie towaru niezgodnego z umową oraz wskazanie naszego wyboru  –  czy wybieramy nieodpłatną naprawę czy wymianę.

Niezależnie od tego, czy odpowiedź sprzedawcy będzie pozytywna czy negatywna, ma on na jej udzielenie 14 dni i musi tego terminu przestrzegać. Jeśli natomiast nie dotrzyma obowiązującego go czasu, reklamacja złożona przez nas będzie uzasadniona i sprzedawca będzie miał obowiązek ją spełnić. Ustawa nie określa dokładnie czasu wykonania reklamacji,  w którym sprzedawca jest zobowiązany ją wykonać. Ma to być czas adekwatny do zgłaszanego towaru, bez zbędnej zwłoki.

W razie jakichkolwiek pytań, każdy może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Trzebnicy. Wyjaśni on wszystkie wątpliwości w konkretnych przypadkach i pokieruje nasze działania w odpowiednim kierunku, tak byśmy mogli załatwić sprawę z pozytywnym dla nas wynikiem.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here