Miliony na lepszą oświatę

269

W maju tego roku samorządy mogły składać wnioski o dofinansowanie. Jak określono w konkursie, można było się starać o środki na inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, szczególnie na zajęcia matematyczno – przyrodnicze i cyfrowe. Pieniądze można było otrzymać na adaptację lub budowę (w tym także zakup wyposażenia) szkół i placówek. A także na przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Kilka dni temu opublikowano wyniki konkursu. Jak się okazało, pieniądze otrzymały 4 samorządy.

Najlepiej oceniono wniosek: „Poprawa warunków nauczania w szkołach Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych” Gminy Oborniki Śl. – cała inwestycja ma kosztować blisko 500 tys.zł, z czego przyznane dofinansowanie to ponad 363 tys. zł. 

Dofinansowanie na „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku” w wysokości blisko 1,2 mln zł (cała inwestycja ma kosztować 4,1 mln zł) dostała Gmina Trzebnica.

Gmina Wisznia Mała otrzymała blisko 800 tys. zł (całość ma kosztować 4,1 mln zł) na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Psarach”.

Natomiast Powiat Trzebnicki na „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo – Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” otrzymał ponad 906 tys. zł (całe zadanie ma kosztować 1,7 mln zł).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here