Nowe projekty i inwestycje w Prusicach

721

Podczas środowej sesji, 26 października, najwięcej uwagi poświęcono przedstawieniu tematu związanego z realizacją nowych programów i projektów oraz korzyści, jakie będą mieć z tego tytułu mieszkańcy gminy.

Burmistrz Prusic, Igor Bandrowicz wspomniał m.in. o przebudowie dróg w Borowie, Piotrowicach Małych oraz Kaszycach Wielkich, zakupie sprzętu technicznego dla OSP, montażu instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej dla potrzeb gminy Prusice, budowie dróg rowerowych oraz budowie szkoły podstawowej w Skokowej.

Burmistrz Prusic, Igor Bandrowicz podczas ostatniej Sesji Rady, zwrócił uwagę na konieczność poinformowania mieszkańców gminy o nowym projekcie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podczas sesji zwrócono też uwagę na interesujący wszystkich obecnych temat związany ze wzrostem majątku Gminy Prusice na przestrzeni ostatnich 6 lat. Burmistrz zrelacjonował: – W 2010 roku  ten majątek wynosił 40 mln zł. Dziś majątek gminy, czyli wszystko to, co posiada, to wszystko w co zainwestowała, to jest kwota w wysokości 104 mln zł. Poziom długów, gdy przychodziłem był na poziomie 12-13 mln zł, teraz mamy poziom 29 mln zł. (…) Czyli zadłużyliśmy się na kwotę 16-17 mln zł, uzyskując przyrost majątku prawie 70 mln zł. Czyli 50 mln środków pozyskanych z zewnątrz.

W kolejnej części środowej sesji podjęto zaplanowane uchwały, między innymi w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016, ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę czy aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Prusice na lata 2016-2019”.

Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pozostałych osób zobowiązanych do składania oświadczeń sprowadziła się do wymienienia imion i nazwisk zobligowanych do złożenia takiego oświadczenia.  Zaznaczono, że wszystkie informacje związane z tym tematem, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here