Kto odpowiadał będzie za drogi gminne w zimie?

340
Prusice zimą.

Rozstrzygnięty został przetarg na zimowe utrzymanie dróg, jak się okazało, w wymaganym terminie do Urzędu Miasta wpłynęła tylko jedyna oferta.

W dniu 11 października gmina Trzebnica ogłosiła przetarg na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, parkingów i placów na terenie miasta, a także posypywanie ich mieszanką piasku i soli. Przedsiębiorstwo wyłonione w ramach przetargu zajmować się będzie także odśnieżaniem skrzyżowań, zakrętów i wzniesień. Firma będzie pracować na własnym sprzęcie. Po jej stronie będzie zamówienie materiału do posypywania dróg.

W ofercie przetargu znalazła się również informacja dotycząca wymaganego sprzętu do odśnieżania: minimum 3 ciągniki z napędem na 4 koła, tyle samo pługów z gumową listwą zgarniającą, ponadto dwie posypywarki, dwie przyczepy do wywozu śniegu oraz ładowarka czołowa z napędem na cztery koła i z lemieszem służącym do usuwania oblodzeń.

Do tej pory, przez ostatnie 3 lata zajmowała się tym firma Sanmar Mariusza Skóry ze Szczytkowic. Spotkanie rozstrzygające tegoroczny przetarg odbyło się 21 września. Do przetargu swoją ofertę zgłosiła tylko jedna firma, ta sama, która dbała o gminne drogi, przez ostatnie trzy lata.

Łączna cena ofertowa zgłoszona przez firmę to blisko 295 tysięcy złotych.

Przedsiębiorstwo Sanmar przez trzy kolejne lata, aż do kwietnia 2019 r. będzie zajmować się zimowym utrzymaniem dróg.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here