Gmina Zawonia będzie sadzić drzewa i krzewy

261

W ramach projektu „Zadrzewianie śródpolne dla ochrony bioróżnorodności klimatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w parku w Złotowie oraz na drodze gminnej Złotów (kier. Stanięcice) zostanie przeprowadzona akcja sadzenia drzew i krzewów.

Środki w wysokości 3480 zł w ramach konkursu „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla klimatu” pozyskało Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here