Dziś XXVI Sesja Rady Gminy Zawonia

155

W dniu dzisiejszym o godzinie 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteka w Zawoni, odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Zawonia.

Podczas obrad sesji planowane jest podjecie uchwal w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej i spłaty udzielonej pożyczki w ramach projektu „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” w formie weksla „in blanco”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here