Co się dzieje w Domu Dziecka? Wulgaryzmy, brak zasad i … jedzenia

3622
W ankiecie przeprowadzonej przez kontrolerów uczniowie napisali, że nie mają zajęć pozalekcyjnych. Dyrektor Milczanowska odpowiedziała, że faktycznie tak jest, „w związku z wysokimi kosztami wygenerowanymi w okresie pełnienia funkcji dyrektora Placówki przez Roberta Korytkowskiego, obecnie jest zmuszona podejmować decyzje ograniczające wydatki m.in. na organizację czasu wolnego, co spotyka się z niezadowoleniem wychowanków”.
Kontrolerzy wskazali 6 nieprawidłowości: wskaźnik zatrudnienia wychowawców był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa; prawa dziecka w zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem nie były przestrzegane; brak organizacji regularnych zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych dla wychowanków; nie wszyscy wychowankowie Placówki realizowali obowiązek szkolny w roku szkolnym 2015/2016; a placówka na bieżąco nie współpracowała ze szkołami, do których zapisani byli wychowankowie; niewłaściwa organizacja wydawania posiłków w godzinach popołudniowych powodowała, że nie wszyscy wychowankowie mieli do nich dostęp.
Kontrolerów zaniepokoiło także zarządzenie prowadzone w placówce. Jak czytamy w wystąpieniu pokontrolnym chodziło dokładnie o „wprowadzenia przez dyrektora zakazu wzywania do placówki pogotowia ratunkowego lub policji w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu wychowanków ze względu na „dobre imię placówki””.
Jak czytamy w raporcie, w związku z tym „poproszono wychowanków o wypisanie znanych im powodów wzywania policji lub pogotowia ratunkowego i uzyskano następujące: powrót wychowanka do placówki po godzinie 22:00 będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ucieczki wychowanków, konflikty między wychowankami i wychowawcami, kradzieże, samookaleczenia oraz próba samobójcza. Pani Milczanowska złożyła również oświadczenie, że poinformowała wychowawców o konieczności bezwzględnego wzywania odpowiednich służb w sytuacjach kryzysowych”.
 Kontrolerzy sprawdzali także, czy prawdą jest, że ograniczono lub uniemożliwiano wychowankom kontakty z rodzicami i innymi osobami bliskimi oraz wydawano niewystarczające ilości jedzenia, a podwieczorki wydawano tylko w nagrodę.
Kontrolerzy dali Renacie Milczanowskiej 6 zaleceń i nakazali ich natychmiastową realizację.
Podczas komisji budżetowej starosta trzebnicki zapowiedział, że zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora. Gdy radni dopytali kiedy, powiedział, że w czwartek (29 września).
„Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Obornikach Śląskich” został ogłoszony w poprzedni czwartek, a chętni mogą się zgłaszać do 31 października.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here