Wiemy co zagraża rolniczym uprawom! – Zobacz jak możesz osiągnąć lepsze plony.

123

Choroby wirusowe zbóż, nazywane inaczej wirozami, w naszym kraju nabrały znaczenia ekonomicznego dość niedawno, jednak w krajach zachodnich traktowane są jako zagrożenie od prawie pół wieku. Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Za najważniejsze uznaje się wczesne jesienne siewy ozimin, ciepłe i długie jesienie, intensyfikacja produkcji zbóż, w tym wzrost areału upraw form ozimych, głównie jęczmienia. Niestety nie ma możliwości bezpośredniego zwalczania wiroz, aby ich uniknąć należy im przeciwdziałać zawczasu.

Co zagraża zbożom ozimym?

Wirozami charakterystycznymi dla ozimin są m. in.

  • karłowatość pszenicy
  • doglebową mozaikę zbóż
  • żółtą karłowatość jęczmienia
  • żółtą mozaikę jęczmienia

Wymienione choroby stanowią zagrożenie dla ozimin, szczególnie w warunkach przedłużającej się ciepłej jesieni. Straty gospodarcze spowodowane wirozami mogą być bardzo duże, w przypadku samej żółtej karłowatości jęczmienia mogą one osiągać nawet kilkadziesiąt procent plonu ziarna. Pomocne przy ochronie ozimin mogą stać się środki ochrony roślin >>, które prawidłowo zastosowane uchronią uprawę przed chorobami wirusowymi.

Podstawą jest prewencja…

Rola chorób wirusowych w naszym kraju sukcesywnie wzrasta. Za ważniejsze przyczyny tego zjawiska uważa się wczesne jesienne siewy ozimin, ciepłe i długie jesienie, intensyfikacja produkcji zbóż, w tym wzrost areału upraw form ozimych, głównie jęczmienia. Jako że nie ma możliwości bezpośredniego zwalczania wiroz niezwykle istotna jest ich prewencja, która przede wszystkim obejmuje:

  • wybór do uprawy odmian odpornych na powyższe choroby
  • redukcja występowania wektorów wirusowych (m. in. mszyce, skoczki i pierwotniaka P. graminis)
  • prawidłowe terminy siewu ozimin

Nie pozwól na inwazję mszyc w zbożach

Mszyce czeremchowo – zbożowe stanowią poważne zagrożenie dla upraw ozimin. Stanowią one wyłączny wektor kompleksu wirusów powodujących na oziminach żółtą karłowatość jęczmienia (BYDV). Choroba ta w skali światowej uważana jest za najgroźniejszą i powodującą największe straty ekonomiczne chorobę zbóż. BYDV jest groźna dla wszystkich gatunków ozimin, a w szczególności jak jej nazwa wskazuje dla jęczmienia. Do jej objawów należy zahamowanie wzrostu liści oraz powstawanie ich przebarwień. Wirusy mogą być przenoszone przez mszyce przez cały okres ich żerowania na zbożach, jednak zakażenia jesienne są dla roślin najgroźniejsze. Wynika to z dłuższego okresu infekcji zbóż i znacznie większej możliwości namnażania się wirusów w tkankach roślinnych. Poza tym zainfekowane zboża stanowią źródło zakażeń wtórnych.

Preparaty zalecane do zwalczania mszyc

Szczególnie polecanymi do tego celu produktami są: Danadim 400 EC, Danadim Progress 400 EC, Rapid 060 CS. Są to środki owadobójcze do rozcieńczenia w wodzie o działaniu kontaktowym oraz żołądkowym. Danadim 400 EC oraz Danadim Progress 400 EC w roślinie działają systemicznie, natomiast Rapid 060 wykazuje działanie powierzchniowe.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here