Pudełko życia

294

Gmina Oborniki Śląskie od kilku miesięcy bierze udział w kampanii „Pudełko życia”. O co chodzi? Akcja ma na celu zapewnienie szybkiej pomocy w momencie, gdy pacjent jest nieprzytomny i nie ma obok żadnej osoby, mogącej udzielić odpowiednim służbom medycznym, niezbędnych informacji na temat stanu jego zdrowia.

Projekt na terenie gminy Oborniki Śląskie realizowany jest przez Stowarzyszenie Klubu Seniora Dziarskie Bractwo, a skierowany został głównie do osób chorych, niepełnosprawnych i samotnych. Jednakże do udziału w nim zachęcani są wszyscy, także osoby młodsze, gdyż kampania „Pudełko życia” ma na celu szybsze niesienie pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia wszystkim bez względu na wiek, czy sytuację życiową.

Najważniejszym elementem projektu jest tytułowe pudełko, w którym powinna znaleźć się wypełniona drukowanymi literami karta informacyjna zawierająca najważniejsze dane dotyczące pacjenta, czyli:

  • imię, nazwisko,
  • numer PESEL,
  • telefony do najbliższych osób, 
  • opis choroby, na którą pacjent cierpi 
  • wykaz przyjmowanych leków i sposób ich dawkowania 
  • informacja na temat uczuleń, w tym także na leki.

Cały projekt pilotuje czytelna instrukcja, która wyraźnie wskazuje na konieczność umieszczenia w mieszkaniu najlepiej dwóch specjalnych naklejek: pierwszej na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych oraz drugiej, znajdującej się na drzwiach lodówki.

Dlaczego naklejki powinny się znaleźć właśnie w tych miejscach?

Właściwie oznakowane drzwi wejściowe już na samym początku da sygnał odpowiednim służbom, że w mieszkaniu mogą spodziewać się pudełka życia, z informacjami dotyczącymi pacjenta.

lodowkaLodówka natomiast została uznana przez organizatorów kampanii za centralny i najłatwiej dostępny punkt w mieszkaniu, dlatego też wszyscy uczestnicy są zachęcani, by to właśnie do niej włożyć pudełko wraz z wypełnioną wcześniej kartą. Umieszczona w takim miejscu naklejka informacyjna, będzie kolejnym znakiem dla służb medycznych lub innych służb ratowniczych.

Jak poinformowała nas Prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora Dziarskie Bractwo, Beata Dzialak, zainteresowanie kampanią jest spore: – Z 750 pudełek, z którymi rozpoczęliśmy realizację projektu pozostało nam niecałe 200. Ostatnie pudełka życia trafią 20 października do Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski oraz do Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich.

Prezes dodała, że na tym nie koniec kampanii. W planach są kolejne spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy Oborniki Śląskie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here