Sprawdzali czy ulatnia się gaz

142

Żmigród. W sobotę 1 października, na prośbę pogotowia ratunkowego, strażacy sprawdzali, czy z instalacji w jednym z domów, w którym wyczuwalny był gaz, nie doszło do rozszczelnienia instalacji. Wszystkie pomieszczania w mieszkaniu zostały przewietrzone, a strażacy trzykrotnie, w odstępach czasu, za pomocą miernika wielogazowego sprawdzili czy w powietrzu znajduje się gaz. Jak się jednak okazało, pomiary nic nie wykazały i po godzinnej akcji, 7 ratowników z dwóch zastępów wróciło do jednostki.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here